Vremenska prognoza

sreda, 26 mart 2014 14:24

Perspektiva u voćarstvu i stočarstvu

Opština Srbac će finansijski podržati projekat zapošljavanja mladih u oblasti poljoprivrede, posebno u oblasti voćarske i plasteničke proizvodnje na vlastitim posjedima.

Perspektiva u voćarstvu i stočarstvu

Projekat pod nazivom „Podrška zapošljavanju i samozapošljavanju“, koji se realizuje u organizaciji Nevladine organizacije „Milenijum“ iz Srpca, pored lokalne vlasti, podržala je i  Švajcarska agencija za razvoj i saradnju „SDC. „Opština Srbac je kroz podsticaje poseban značaj dala voćarstvu i stočarstvu, smatrajući da su ove grane na području Srpca perspektivnije u odnosu na druge“, kaže Mićo Malbašić, načelnik Odjeljenja za poljoprivredu. U Srpcu je veliki broj poljoprivrednika nezadovoljan načinom raspodjele državnog poljoprivrednog zemljišta. Zbog toga se ovih dana sve glasnije čuju najave o organizovanju protesta. Opština Srbac je intenzivnije ušla u proces rješavanja legalizacije peradarskih farmi.Tako je omogućila farmerima da ovaj problem mogu riješiti po znatno nižoj cijeni i time steći pravo na korištenje republičkih i opštinskih novčanih podsticaja.

Info+ kablovski kanal