Vremenska prognoza

četvrtak, 29 decembar 2016 14:04

Usvojen Budžet opštine Srbac za 2017. godinu, u iznosu od 6, 5 miliona KM

Budžet opštine Srbac za 2017. godinu usvojen je na trećoj redovnoj sjednici Skupštine opštine. U odnosu na ranije usvojeni Nacrt Budžeta, budžetska sredstva smanjena su sa 6 700 000 na 6 500 000 KM, u skladu sa preporukama Ministarstva finansija RS, istaknuto je na zasjedanju lokalnog parlamenta.

Usvojen Budžet opštine Srbac za 2017. godinu, u iznosu od 6, 5 miliona KM

„Radi se o sitnim promjenama, do kojih je došlo zbog relociranja sredstava sa pojedinih namjena. Izmjene neće nikome dodatno naštetiti“, rekao je Mirko Stojić, predsjednik SO Srbac.

„Budžet je realna projekcija mogućnosti opštine, a ujedno je i posljedica prevelikih zaduženja. Odlučni smo da ispoštujemo realan Budžetski okvir, sa optimizmom da ćemo u toku naredne godine biti u prilici da radimo rebalans Budžeta u pozitivnom smislu. Odnosno, da ćemo raspolagati sa većim sredstvima“, naglasio je Mlađan Dragosavljević, načelnik opštine Srbac.

Iako je Prijedlog Odluke o usvajanju Budžeta za narednu godinu dobio potrebnu većinu odborničkih glasova, u opoziciji su nezadovoljni, prvenstveno zbog neusvajanja amandmana na Prijedlog Budžeta, koje su ranije predložili.

„Budžet je usvojen glasovima vladajuće većine. Mi, ispred kluba odbornika PDP-a, bili smo protiv, jer nisu povećana izdvajanja za socijalne kategorije, a najveći razlog tome su veliki dugovi opštine, koji moraju biti vraćeni“, istakao je Saša Jovičić, odbornik PDP-a u SO Srbac.

Ovom prilikom usvojena je i Odluka o izvršenju Budžeta opštine za 2017. godinu, prema kojoj se sredstva, u ukupnom iznosu od 6,5 miliona KM, raspoređuju na tekuće i kapitalne troškove od skoro 5 miliona maraka, na izdatke za otplatu dugova od oko milion i po, i budžetsku rezervu od 10 000 KM.

Podršku većine odbornika dobila je i Odluka o usvajanju Osnova ekonomske politike, kao i Prijedlog Dugoročnog plana za izmirenje neizmirenih prenesenih obaveza opštine iz prethodnog perioda.

Na sjednici se raspravljalo i o Prijedlogu Odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti za narednu godinu.

„Poreska stopa za nepokretnosti iznosiće 0, 15 %, a za proizvodne pogone 0, 8 %. Nastojali smo da stimulativno djelujemo, kako u smislu rada postojećih preduzeća, tako i zbog privlačenja novih investitora. Smatramo da je poreska stopa realna, prilagođena i potrebama opštinskog Budžeta, ali i mogućnostima građana“, rekao je načelnik Srpca Mlađan Dragosavljević.

Dobra vijest stiže za studente sa područja Srpca. Nakon nekoliko godina pauze, opština će ponovo isplaćivati stipendije. Naime, u Budžetu za 2017. godinu izdvojena su sredstva u maksimalnom iznosu od 50 000  KM, za stipendiranje studenata sa stalnim mjestom boravka na području Srpca. Tako će socijalnim kategorijama studenata biti dodjeljeno ukupno 500 KM stipendije, koja će se isplaćivati u pet rata po 100 maraka. Isti iznos primaće i studenti na master studiju po Bolonjskom sistemu školovanja i postdiplomskom studiju, kao i studenti koji se prvi put redovno upisuju na drugu i više godine studija.

Odbornici srbačkog lokalnog parlamenta raspravljali su ukupno o 30 tačaka dnevnog reda, te su na trećoj redovnoj sjednici usvojeni prijedlozi Programa, Odluka, Rješenja i Zaključaka, od velikog značaja za opštinu.

Info+ kablovski kanal