Vremenska prognoza

subota, 31 decembar 2016 12:34

Smanjene naknade funkcionera i odbornika u SO Srbac

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o platama i drugim pravima funkcionera opštine Srbac usvojena je na trećoj redovnoj sjednici lokalnog parlamenta.

Smanjene naknade funkcionera i odbornika u SO Srbac

Odluka je dopunjena stavom da predsjednik SO dužnost obavlja sa statusom zaposlenog lica, a izuzetno može funkciju obavljati volonterski. U jednom od članova Odluke navedeno je da predsjednik SO, koji dužnost obavlja volonterski, ima pravo na naknadu u visini neto plate predsjednika SO, srazmjerno vremenu provedenom u obavljanju funkcije, a određuje se u procentu od 50% od neto plate predsjednika lokalne skupštine. Ova tačka dnevnog reda izazvala je žučnu raspravu između vladajuće većine i opozicije u srbačkom parlamentu. U opoziciji naglašavaju da je predsjednik SO Mirko Stojić ranije izjavio da će funkciju obavljati volonterski, odnosno bez naknade, a ovom Odlukom predviđa se da njegova bruto plata iznosi oko 1600 KM, zbog čega smatraju da je javnost obmanuta.

„Mi smo tražili od predsjednika Skupštine da se, kao što je obećao, odrekne naknade u korist socijalnih i boračkih kategorija i djece sa posebnim potrebama. Rekli su da će raditi volonterski, i tražimo da to i učine, inače ćemo smatrati da su obmanuli i javnost i nas odbornike“, istakao je Saša Jovičić, odbornik PDP-a u SO Srbac.

„I ranije sam naglašavao da izraz „volonterski“ nije adekvatan, iako je upotrebljen i u samom Zakonu. Važno je istaći da je naknada dosta smanjena, u odnosu na prethodni period. Ne može biti manja jer se moja naknada veže za naknade drugih zaposlenih u Opštinskoj upravi, koji se ne odriču svojih prava. Konsultovali smo se i sa Ministarstvom uprave i lokalne samouprave RS, koji su nam dali navedena pojašnjenja“, naglasio je Mirko Stojić, predsjednik SO Srbac.

Stojić ističe da će ispuniti obećanje i odreći se dijela naknade u korist povećanja budžetskih sredstava, prvenstveno onih koji se isplaćuju socijalnim kategorijama.

„Nastojimo na različite načine da upotpunimo budžet. Dogovorili smo se da se odreknemo dvije naknade, jedne iz ovog i druge iz prethodnog mandata“, rekao je Stojić.

Stojić podsjeća da je Budžet opštine za narednu godinu, u iznosu od 6,5 milona KM, prilično skroman, zbog čega se moraju vršiti uštede na svim nivoima.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o platama i drugim pravima funkcionera opštine Srbac predviđeno je da se plata funkcionera opštine utvrđuje u zavisnosti od prosječne plate zaposlenih u Opštinskoj upravi za prethodnu godinu, i to načelniku opštine u visini od 2,50, predsjedniku SO u visini od 2 prosječne plate, a zamjeniku načelnika u visini od 75 % plate načelnika opštine.

Potpredsjednik SO, koji funkciju obavlja volonterski, ima pravo na naknadu u visini od 65 %  prosječne neto plate isplaćene u Opštinskoj upravi za prethodnu godinu.

Na trećoj redovnoj sjednici srbačkog parlamenta podršku odbornika dobila je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim pravima odbornika i radnih tijela SO Srbac, prema kojoj je odbornička naknada smanjena sa 450 na 350 KM.

Info+ kablovski kanal