Vremenska prognoza

sreda, 10 decembar 2014 09:41

Burna rasprava oko Budžeta i rashoda na srbačkoj sjednici

Na početku  devetnaeste redovne sjednice Skupštine opštine Srbac Klub odbornika SDS-a izjasnio se da neće pružiti podršku načelniku opštine Srbac, Dragi Ćiriću te da će  po svim tačkama dnevnog reda odlučivati samostalno po vlastitom nahođenju.  Ovakav stav Kluba odbornika SDS-a izazvao je veliko interesovanje u Skupšini pogotovo u raspravi o nacrtu Odluke o rebalansu  budžeta za 2014 i plana za narednu godinu, koji odbornici nisu usvojili.

Burna rasprava oko Budžeta i rashoda na srbačkoj sjednici

Nakon toga, načelnik opštine Drago Ćirić sa dnevnog reda povukao je Odluku o usvajanju i izvršenju budžeta opštine Srbac za 2015 godinu. Budžet i finansije od samog početka sjednice izazvali su mnogo polemike od strane opozicije koja je insistirala na tvrdnji o budžetskom deficitu napominjući da se lokalna vlast nije uspjela izboriti sa izazovima i nije znala pravilno rasporediti sredstva. Na prijedlog rebalansa budžeta niko nije glasao iz pozicije zajedno sa zamjenikom načelnika Rankom Nedićem, koji kaže da je SDS donio pravu odluku koja će ih dovesti do izlaza iz velikog problema. Odbornici NDP-a imali su konkretne prijedloge kada je u pitanju kreiranje budžeta i prevazilaženje krize u istom. Na skupštinskom zasijedanju sa dnevnog reda ukinuta je i tačka o razmatranju izvještaja o radu i izvršenju planova rada preduzeća, ustanova i drugih organizacija na području srbačke opštine za 2014 godinu.

Info+ kablovski kanal