Vremenska prognoza

četvrtak, 05 jun 2014 14:18

U JZU “Dom zdravlja” Srbac okončan proces sertifikacije

Agencija za sertifikaciju, akreditaciju I unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske usvojila je standard kvaliteta rada  “Doma zdravlja” Srbac, čime je ova zdravstvena ustanova stekla uslove za dobijanje zvaničnog sertifikata.

U JZU “Dom zdravlja” Srbac okončan proces sertifikacije

To je proces koji smo mi provodili tokom protekle tri godine, I to je zasluga svih radnika ove zdravstvene ustanove. Tokom sertifikacije usvojili smo standard kvaliteta što će dorinijeti pravilnom pružanju zdravstvene zaštite svim našim pacijentima”, rekao je ovom prilikom Saša Jovičić, direktor JZU “Dom zdravlja” Srbac.

Rješenje o sertifikaciji na period od 4 godine, direktoru Doma zdarvlja Saši Jovičiću uručio  je pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Milan Latinović. Ovim je, prema njegovim riječima, potvrđeno da su u ovoj zdravstvenoj utanovi ispunjeni svi propisani standardi sigurnosti u procesu pružanja primarne zdravstvene zaštite. Reakcija  “Dom zdravlja” u Srpcu u najvećoj mjeri je, kako navodi Latinović, u kriznoj situaciji pokazala značaj ovog procesa, jer je postupano po strogo utvrđenim pravilima i procedurama. Direktor Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske Siniša Stević, ovom prilikom čestitao je radnicima Doma zdravlja te istako značaj ovog procesa, ne samo za ustanovu već I za pacijente sa područja srbačke opštine.  Vlada RS je u periodu od 2006.do 2013.godine podržala ovu ustanovu sa sredstvima u iznosu od oko 1 100 000KM, koja su utrošena na adaptaciju  I opremanje ambulanti porodične medicine, izgradnju laboratorije, nabavku medicinske opreme, sanitetska vozila, računarsku opremu I slično. Direktor Doma zdravlja naglasio je da se tokom proteklih godina u procesu sertifikacije aktivno  radilo na uočavanju I riješavanju svih postojećih nedostataka. Proces sertifikacije,  obavezan je za sve zdravstvene ustanove a do sada je završen u 11 domova zdravlja uključujući I ovaj u Srpcu, 5 privatnih specijalističkih ambulanti I 44 privatne apoteke. Trenutno se  u procesu sertifikacije I ocjenjivanja nalazi oko 90 zdravstvenih ustanova sa područja cijele RS.

Info+ kablovski kanal