Vremenska prognoza

četvrtak, 15 oktobar 2015 14:15

U Srpcu izgrađen Centar za djecu sa posebnim potrebama

Svečanim presijecanjem vrpce, u Srpcu je na upotrebu predan novoizgrađeni Centar za djecu sa posebnim potrebama.

U Srpcu izgrađen Centar za djecu sa posebnim potrebama

U njemu će, uz potrebnu brigu stručnih lica, boraviti 35 korisnika,članova  Udruženja roditelja i djece sa posebnim potrebama „Izvor“, a povremeno će usluge moći koristiti i druga lica kojima je ovaj vid stručne pomoći neophodan.  Najveći dio novca za izgradnju Centra obezbijedila je opština Srbac, izdvojivši iz Budžeta oko 160 000 KM, funkcioneri i odbornici SO također su dali značajan doprinos, odričući se jedne plate i naknade. Nesebičnu podršku izgradnji ovog centra dala je ambasada Japana. U saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije IOM u ovaj projekat uložila je oko  50 000 KM .  Humanost su na ovaj način pokazali i brojni drugi donatori koji su doprinijeli da djeca sa posebnim potrebama konačno dobiju neophodne prostorne i druge uslove za svakodnevni boravak i aktivnosti. U opštini Srbac registrovan je izrazito velik broj lica, posebno djece, sa smetnjama u razvoju, zbog čega je izgradnja ovakog objekta bila među prioritetnim pitanjima. Načelnik opštine Drago Ćirić je ovom prilikom najavio da će na sljedećem skupštinskom zasjedanju predložiti prenos vlasništva novoizgrađenog centra na Udruženje roditelja i djece sa posebnim potrebama „Izvor“. Rad sa djecom koja imaju psiho-fizičke poteškoće do sada se odvijao u mngoo skromijim uslovima, u prostorijama vrtića „Naša radost“.

Info+ kablovski kanal