Vremenska prognoza

sreda, 23 jul 2014 09:47

„Rogoljska žetva“ po peti put

Već petu godinu u gradiškom selu Rogolji, na imanju Save Vasiljevića, održava se Rogoljska žetva, po svom sadržaju, jedinstvena manifestacija na širem području.

„Rogoljska žetva“ po peti put

U subotu, 26. jula ponovo će oživjeti stari običaji i način života naših predaka u  Lijevče polju i Potkozarju, koji su mukotrpno obavljali poslove u poljoprivredi.

Biće predstavljena kosidba i vršidba žita na starinski način, izložba starih etno eksponata, stoke i poljoprivredne mehanizacije, tradicionalnih jela, a program će obogiti i brojna kulturno-umjetnička društva.

Program cjelodnevne manifestacije upotpuniće izložba i defile konja i fijakera iz mnogih sredina, a očekuje se da će, po uzoru na prethodne godine, manifestaciju posjetiti nekoliko hiljada ljudi.

Info+ kablovski kanal