Vremenska prognoza

utorak, 11 maj 2021 21:19

Ukupna rasvijetljenost krivičnih djela iznosi 94.7%

U Policijskoj upravi Gradiška, danas je održana konferencija za novinare na kojoj su prezentovani rezultati rada za mjesec april 2021. godine. Кonferenciji su prisustvovali načelnik Policijske uprave Gradiška Bojan Škorić, načelnik Odjeljenja kriminalističke policije Bojan Mišetić i načelnik Odjeljenja policije Dejan Trifković.

Ukupna rasvijetljenost krivičnih djela iznosi 94.7%

U uvodnom izlaganju prisutnima se obratio načelnik Policijske uprave Gradiška Bojan Škorić, te istakao da je na području koje operativno pokriva Policijska uprava Gradiška u mjesecu aprilu 2021. godine evidentirano 38 krivičnih djela, što je za 22 krivična djela više u odnosu na isti period prethodne godine kada je evidentirano 16 krivičnih djela, a ukupno je rasvijetljeno 36 krivičnih djela ili 94.7%.Po nepoznatom izvršiocu evidentirano je 20 krivičnih djela, od kojih je rasvijetljeno 18 krivičnih djela ili 90%.

Analizirajući stanje iz oblasti javnog reda i mira, evidentirano je 26 narušavanja javnog reda i mira što je za 126 narušavanja manje u odnosu na isti period prethodne godine kada su evidentirana 152 narušavanja.

Sagledavajući statističke pokazatelje iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, povećan je broj evidentiranih saobraćajnih nezgoda za 41 saobraćajnu nezgodu ili u odnosu 58:17, a  nije evidentirana nijedna saobraćajna nezgoda sa smrtno stradalim licima.

Analizirajući stanje iz svih oblasti, imamo povećanje broja krivičnih djela, ali veliki broj krivičnih djela otkriven je operativnim radom policijskih službenika, smanjen je broj narušavanja javnog reda i mira a povećan broj saobraćajnih nezgoda, što je rezultat uvođenja policijskog sata i ograničenja kretanja u istom periodu prethodne godine, te je evidentiran veliki broj prekršaja po  članu 22. (ograničenje kretanja na određenom prostoru), a samnjen protok vozila u saobraćaju i saobraćajnih nezgoda. Iz svega navedenog, možemo konstatovati da je stanje bezbjednosti na području Policijske uprave Gradiška zadovoljavajuće.

U toku mjeseca aprila 2021. godine na području koje operativno pokriva Policijska uprava Gradiška evidentirano je 27 migranata/ u istom periodu 2020. godine nije evidentiran nijedan migrant (19 migranata na području Gradiške i 8 migranta na području Srpca).

Načelnik Odjeljenja kriminalističke policije Bojan Mišetić istakao je da je u izvještajnom periodu evidentirano 38 krivičnih djela, 27 krivičnih djela je iz oblasti opšteg kriminaliteta, 5 krivičih djela su iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, 4 krivična djela su iz oblasti privrednog kriminaliteta i 2 krivična djela su iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.

U posmatranom periodu  evidentirano je 11 krivičnih djela protiv imovine, što je za 7 krivičnih djela više u odnosu na isti period prethodne godine kada su evidentirana 4 krivična djela, a ukupno je rasvijetljeno 9 krivičnih djela ili 81.8%.

Po nepoznatom izvršiocu evidentirano je 10 krivičnih djela protiv imovine, od kojih je rasvijetljeno 8 krivičnih djela ili 80%.

Evidentirano je 5 krivičnih djela krađe, od kojih su rasvijetljena 4 krivična djela ili 80%, a evidentirano je i 1 krivično djelo teška krađa koje je i rasvijetljeno. Evidentirana su i 2 krivična djelo razbojništvo, od kojih je jedno rasvijetljeno.

Operativnim radom policijskih službenika otkriveno je 5 krivičnih djela i 1 prekršaj u vezi zloupotrebe opojnih droga, te je pronađena i oduzeta određena količina opojne droge.

Načelnik Odjeljenja policije Dejan Trifković  je istakao da je u izvještajnom periodu evidentirano 37 prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, što je za 120 prekršaja manje u odnosu na isti period prethodne godine kada je evidentirano 157 prekršaja, a koji su sankcionisani sa podnošenjem 8 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanjem 25 prekršajnih naloga. Prekršaje je počinilo 37 lica, među kojima je 7 povratnika.

Evidentirano je 58 saobraćajnih nezgoda, što je više za 41 saobraćajnu nezgodu više u odnosu na uporedni period kada je evidentirano 17 saobraćajnih nezgoda. Od ukupno evidentiranih 58 saobraćajne nezgode, 17 nezgoda je sa posledicama po lica, a 41 saobraćajna nezgoda je sa materijalnom štetom. 5 lica je teško povrijeđeno, a  22  lica zadobila su lake tjelesne povrede.

Ukupno je evidentirano 1804 prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja što je za 89.9% više u odnosu na isti period prethodne godine kada je evidentirano 950 prekršaja. Podnešeno je 30 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka što je za 114.3% više u odnosu na uporedni period kada je podnešeno 14 zahtjeva i izdato je 1645 prekršajnih naloga što je za 98.4% više u odnosu na uporedni period kada je izdato 829 prekršajnih naloga.

Iz saobraćaja su isključena 82 vozača što je za 121.6% više u odnosu na isti period prethodne godine kada je iz saobraćaja isključeno 37 vozača. Od toga, 53 vozača su isključena zbog vožnje pod uticajem alkohola što je za 430% više u odnosu na uporedni period kada je isključeno 10 vozača. Takođe, iz saobraćaja je isključeno i 68 vozila, što je za 172% više u odnosu na isti period prethodne godine kada je iz saobraćaja isključeno  25 vozila.

Policijska uprava Gradiška

Info+ kablovski kanal