Vremenska prognoza

ponedeljak, 23 decembar 2013 14:27

U Novoj Topoli reprocentar u govedarstvu

Opredjeljenje Vlade RS, odnosno Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede u narednom periodu je formiranje najmanje tri reprocentra u oblasti govedarske proizvodnje. Jedan od njih  bi bio u Novoj Topoli, u okviru preduzeća Farmland, najveće farme muznih krava.

U Novoj Topoli reprocentar u govedarstvu

Nakon sagledavanja stanja na ovoj farmi, resorni republički ministar je izjavio da će biti uloženi značajni napori da se ovaj cilj postigne. U ovom preduzeću ističu da je neophodno u tehnološkom smislu prilagoditi poslovanje onome čemu se ide. Također ističu da neophodno na nivou Bosne i Hercegovine mijenjati zakonsku regulativu, kako bi se zaštitila domaća poizvodnja. „Sadašnja koja je u primjeni, vodi domaći agrar u propast“, smatraju farmeri. Osim u govedarstvu, resorno Ministrastvo planira intenzivnije aktinvosti i u  oblasti svinjogojstva.U novotopolskom Top farmu su započete slične aktivnosti, podsjeća Mirjanić, ali zbog međusobnih konflikata u vlasničkoj strukturi, stalo se sa svime. Čeka se sudski epilog. Kad situacija bude jasna, Ministarstvo će, naglašava Stevo Mirjanić, nastaviti aktivnosti.

Info+ kablovski kanal