Vremenska prognoza

četvrtak, 12 april 2018 13:31

Traje podjela regresiranog dizel goriva

U RS od kraja marta traje podjela regresiranog dizel goriva. Poljoprivrednici sa registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima gorivo mogu podići kod distributera koji sarađuju sa republičkim Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Traje podjela regresiranog dizel goriva

„Mnogi proizvođači su već ažurirali svoje podatke u Registru poljoprivrednih gazdinstava, što je glavni uslov za ostvarivanje prava na regresirano gorivo. Imamo zahtjeve za 8, 5 miliona litara goriva, koje će biti distribuirano poljoprivrednicima. Ove godine je odobrena količina od 100 litara po hektaru obradive površine, a 30 litara po hektaru za livade, i to po cijeni koja je za 0,60 KM niža od maloprodajne na benzinskoj pumpi“, istakao je Aleksandar Macanović, portparol Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.

Za regresirano dizel gorivo Vlada je izdvojila sedam miliona KM. U resornom Ministarstvu ističu da je za ovaj vid pomoći svake godine zainteresovano sve više proizvođača.

Regresirano gorivo koristi i Ranko Sarajlić, poljoprivredni proizvođač iz Laminaca, kod Gradiške. Kaže da je djelimično zadovoljan ovom podsticajnom mjerom.

„Niti je visina regresa u visini putarina i akciza, niti su količine goriva kao u okruženju. Ovo je otvoreno tržište na koje roba slobodno ulazi. U RS nema zaštitnih mjera na poljoprivredne proizvode, a mi radimo u dosta lošijim uslovima od poljoprivrednika u okruženju“, naglašava Sarajlić.

Na površini od oko 300 hektara Sarajlić uzgaja pšenicu, soju i kukuruz. Kaže da godišnje potroši velike količine goriva.

„Potrošim od 40 do 50 000 litara, a regresiranog goriva dobijemo oko 20 000“, naveo je Sarajlić.

Na stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS objavljen je spisak 45 distributera, na čijim benzinskim stanicama poljoprivrednici mogu preuzeti regresirano dizel gorivo. Sedam distributera je sa područja opštine Gradiška.

Info+ kablovski kanal