Vremenska prognoza

petak, 14 februar 2014 13:11

Obilazak voćnjaka i edukacija voćara o rezidbi

Kvalitet ali i kvantitet ploda na voćnjacima uslovljen je dobro obavljenom rezidbom. Iz tog razloga, u nadležnom  opštinskom Odjeljenju organizovan je obilazak voćnjaka i konsultacija proizvođača o ovom dijelu posla.

Obilazak voćnjaka i edukacija voćara o rezidbi

„Imao sam zadatak da odradim edukaciju vezano za ono što voćari u ovom periodu rade u svojim voćnjacima a to je rezidba, a dao sam i nekoliko savjeta vezano za ishranu biljaka“, kaže Milutin Misimović, šef Odsjeka za poljoprivredu.

Prva ovogodišnja edukacija obavljena je sa voćarima u Cerovljanima. Ističu da zavisno od sortimenta, mijenja se i način rezidbe voćki, a istovremeno zavisi i od vremenskih prilika kao i samog stanja na stablu.

Tokom obilaska voćnjaka, riječi je bilo i o udruživanju pojedinačnih proizvodnji u klastere. Osim inicijative sa lokalnog i republičkog niva, smatraju voćari da je neophodno da se sami odluče za neki organizacioni oblik, počevši od zadruge.

 „Ne mogu ja sa svojih 10 vagona voća da idem na tržište EU, već mora nas deset da se udruži da imamo veće količine“, smatra Janjuz Milan, voćar iz Cerovljana.

„To je problem na kome treba raditi veći broj ljudi. Institucionalni problem na kome se treba raditi na nivou lokalne samouprave i resornog ministarstva uz puno angažovanje poljoprivrednih proizvođača“, pojašnjava Misimović.

Dodaje da bi oblik udruživanja kao što je klaster proizvođačima donio sigurnost prilikom određivanja cijena i nabavke agrohemikalija, a posebno kada je u pitanju plasman gotovog proizvoda i pronalazak adekvatnog tržišta.

Info+ kablovski kanal