Vremenska prognoza

ponedeljak, 01 decembar 2014 13:14

Ispravne pumpe na Crpnoj stanici Kej

Na Crpnoj stanici Kej u Gradišci je puštena u probni rad druga remontovana pumpa. Sada su obe pumpe, koje odvajaju fekalne i padavinske vode, popravljene i u potpunosti funkcionišu.

Ispravne pumpe na Crpnoj stanici Kej

-Njihov kapacitet je po 500 litara u sekundi. Radimo na nabavci još jednog agregata, kako bi se u potpunosti riješio problem sa otpadnim i padavinskim vodama- rekao je direktor Komunalnog preduzeća Gradiška, Mićo Ristić. Remont pumpi finansirao je gradiški Vodovod, a stručni kadar i radnici Javne ustanove Vode Srpske su radili na popravljanju. Na instaliranoj pumpi su promijenjeni svi dijelovi na kojima su postojala oštećenja i trenutno radi bez problema. Pumpe na Keju su postavljene između 1971. i 74. godine. Na Crpnoj stanici, kažu, da se danoćno dežura i prati nivo vode, te prema potrebi uključuju pumpe.

Info+ kablovski kanal