Vremenska prognoza

petak, 02 jun 2017 11:27

Održana sedma sjednica SO Gradiška

Na sedmom redovnom zasjedanju lokalnog parlamenta u Gradišci, odbornici su raspravljali o 23 tačke dnevnog reda.

Održana sedma sjednica SO Gradiška

Podršku odbornika dobio je Prijedlog Statuta opštine Gradiška za tekuću godinu, kao i Nacrt poslovnika o radu SO, koji je upućen na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.
Na dnevnom redu našao se i Prijedlog Plana kapitalnih ulaganja za 2017. godinu.  „Plan treba da omogući sprovođenje glavnih strategija razvoja opštine, a zasniva se na: povećanju budžetskih prihoda Opštine u narednom periodu, na dodatnom zaduženju Opštine za realizaciju glavnih infrastrukturnih i  javnih objekata, na mogućim grantovima viših nivoa vlasti, te na donacijama međunarodnih i drugih organizacija“, navedeno je u obrazloženju Prijedloga Plana kapitalnih ulaganja.
Ukupan iznos kapitalnih ulaganja u 2017. godini iznosi 10 miliona 679 hiljada KM, od čega bi oko 3 miliona trebala biti obezbijeđena iz vlastitih izvora i budžeta opštine,  oko 7, 5 miliona iz kreditnih zaduženja, i oko 300 000 maraka od grantova i donacija.
Najveća ulaganja planirana su u oblasti komunalne infrastrukture u Agroindustrijsku zonu u Novoj Topoli, kako bi se stvorili uslovi postojećim privrednim subjektima da imaju komunalno infarstukturnu opremljenost.Planirana je izgradnju puteva, mostova i ulica, rekonstrukcija nekategorisanih puteva i Gradske vijećnice.Planirana je rekostrukcija vodotornja i nastavak izgradnje SP „Servicium“.
Iako je Prijedlog Plana kapitalnih ulaganja za 2017. godinu usvojen većinom odborničkih glasova, predstavnici opozicije pri glasanju bili su uzdržani i imali su određene primjedbe, prvenstveno zbog planiranih kreditnih zaduženja.
Nakon obimnih rasprava usvojene su i Informacija o stanju u privredi u opštini Gradiška za 2016. godini i Informacija o provedenoj privatizaciji državnog kapitala, kao i stanju u poljoprivredi na području opštine Gradiška za prošlu godinu.
Jednoglasno su usvojene Informacija o stanju u oblasti vodosnabdijevanja i o odvođenju otpadnih voda na području opštine Gradiška sa Izvještajem o poslovanju KP “Vodovod“ a.d. Gradiška za 2016. godinu, Informacija o upravljanju čvrstim otpadom na području opštine Gradiška sa Izvještajem o poslovanju KP “Gradska čistoća“ a.d. Gradiška i “DEP-OT“ Banja Luka za 2016. godinu, kao i Informacija o problematici proizvodnje i distribucije toplotne energije u sistemu centralnog grijanja na području grada u grejnoj sezoni 2016/2017. godini i realizaciji ugovora zaključenog između Opštine Gradiška i IEE d.o.o. Banja Luka, te Izvještaj o poslovanju KP “Toplana“ a.d. Gradiška za proteklu godinu.
Na sedmoj redovnoj sjednici SO Gradiška raspravljalo se i o Informaciji o stanju u javnom putničkom prevozu i taksi prevozu na području opštine, Izvještaju o poslovanju  JP SC „ Servitium“ Gradiška za prošlu godinu, te drugim opštinskim izvještajima, informacijama i prijedlozima, koji su dobili potrebnu većinu glasova gradiških odbornika.
Na posljednjem skupštinskom zasjedanju u Gradišci imenovan je sekretar lokalnog parlamenta, načelnik Službe Načelnika opštine te načelnici odjeljenja u opštinskoj  upravi.
Naredna sjednica najavljena je krajem ovog mjeseca.

Info+ kablovski kanal