Vremenska prognoza

četvrtak, 20 mart 2014 13:32

Intenzivan rad Aktiva žena SDS-a Gradiška

Poslanica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Aleksandra Pandurević posjetila je opštinski odbor  SDS-a Gradiška. Tokom posjete razgovaralo se  o aktuelnim političkim pitanjima i toku priprema za predstojeće opšte izbore  u oktobru.

Intenzivan rad Aktiva žena SDS-a Gradiška

Rad Aktiva žena opštinskog odbora SDSa Gradiška ovom prilikom ocjenjen je visokom ocjenom. ,,Obilazeći opštine sjeverozapadnog dijela Republike Srpske uočila sam da su žene ovog našeg aktiva najbolje organizovane i da postižu rezultate koji su garant uspjeha SDS-a na predstoječim izborima,,- naglasila je poslanica Pandurević. Tokom sastanka sa predstavnicama aktiva još jednom je potencirana uloga i značaj  žena u društvu. ,, Svakodnevne mnogobrojne aktivnosti Aktiva žena SDSa u opštini Gradiška zahtijevaju dodatnu energiju partijskog članstva. U cilju efikasnijeg rada i uspješne  realizacije predstojećih zadataka  u izbornoj kampanji značajna pažnja je posvećena aktinostima mladih,,-istakla je predsjednica Aktiva žena SDS Gradiška Milkica Đunić potencirajući na potrebi sinergičnog efekta iskustva i mladosti.

U Aktivu žena SDS-a Gradiška u posljednja 3 mjeseca broj članova se udvostručio. U Klubu  odbornika SDS-a u opštinskom parlamentu u Gradišci nalaze se i 3 žene što uz grad Doboj predstavlja najveći broj odbornica jedne političke stranke u RS.   

Info+ kablovski kanal