Vremenska prognoza

sreda, 25 februar 2015 13:22

Građani Gradiške podržavaju ukidanje „Bijelog hljeba“

Ovih dana Komisija za finansije i budžet  Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH podržala je u drugoj fazi Prijedlog zakona o platama i naknadama u institucijama BiH kojim se ukida takozvani „Bijeli hljeb“. 

Građani Gradiške podržavaju ukidanje „Bijelog hljeba“

Predloženom izmjenom briše se odredba Zakona o platama prema kojoj izabrani i imenovani funkcioneri na nivou BiH imaju pravo na platu godinu dana po isteku mandata. Građani Gradiške podržali su „ukidanje bijelog hljeba“. „To je trebalo i ranije uraditi ali bolje ikad nego nikad“, „To je u redu potpuno jer ima ljudi koji ne rade i ne dobijaju ništa“, To je odlično jer će se i budžet olakšati“, „Njima bi trebalo ukinuti pola plate a ne samo naknadu“, kažu naši sugrađani.  Iako ne znaju tačno o kolikoj sumi se na godišnjem nivou radi, građani su ubjeđeni da je riječ o vrtoglavim ciframa. „Znam da se radi o mnogo novca ali ne znam tačno koliko“, „Mislim da se to može lako izračunati kad imaju primanja od 5000 do 8000KM. Na godinu dana to je skoro 100.000KM po funkcioneru“, ističu građani. Konačnu odluku o predloženoj izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH donijeće Predstavnički dom.

Info+ kablovski kanal