Vremenska prognoza

ponedeljak, 17 novembar 2014 08:52

Otvorena izložba "Ranovizantijske bazilike u Bakincima"

Arheološka izložba pod nazivom "Ranovizantijske bazilike u Bakincima" otvorena je u Zavičajnom muzeju u Gradišci. Na izložbi su predstavljeni rezultati arheoloških istraživanja vršenih na lokalitetu Gradina u Bakincima, kod Laktaša, od 2012. do 2014. godine.

Otvorena izložba "Ranovizantijske bazilike u Bakincima"

„To su tri bazilike koje smo do sad istražili i dio gornjeg grada. Na osnovu nalaza koje imamo bazilike se dovode u vezu sa drugom polovinom petog vijeka i porušene su najvjerovatnije početkom sedmog vijeka. Na gradu imamo materijale iz ranijeg perioda pa čak i iz praistorije“, kaže Bojan Vujinović, kustos arheolog Zavičajnog muzeja Gradiška.

Milan Đurđević,  arheolog Zavičajnog muzeja kaže da je najstarija od tri bazilke otkrivena prije dvije godine i potiče s kraja četvrtog vijeka.  Episkopska bazilika nastala je u periodu vladavine  Justinijana Prvog. Nedaleko se nalazi i treća crkva nastala krajem šestog i početkom sedmog vijeka i duhovni život na tom prostoru razvijao se sve do devetog vijeka.

Arheolozi smatraju da se na tom lokalitetu formiralo i episkopsko sjedište, jer pronalasci kao što su episkopske stolice dokazuju da se vršilo pokrštavanje, što su u to vrijeme mogli jedino episkopi. Crkve  se prema pretpostavkama, nalaze van zidina ranovizantijskog grada Balkisa, a upravo ova lokacija zainteresovala je širu javnost što bi moglo da bude od velikog značaja za ovo područje.

Domaći arheolozi ostvarili su kontakte sa stručnjacima u regionu koji su pokazali interesovanje za saradnju na ovom području, te je planiran nastavak istraživanja i tokom naredne godine. Dosadašnja otkrića u narednom periodu biće predstavljena i u drugim opštinama i gradovima širom Republike Srpske.

Info+ kablovski kanal