Vremenska prognoza

petak, 19 mart 2021 11:31

Gimnazijalci obezbijedili edukativne robote

Zahvaljujući aktivizmu učenika, obezbijeđeni uslovi za savremenije odvijanje praktične nastave.

Gimnazijalci obezbijedili edukativne robote

Učenici gradiške Gimnazije su, učestvujući u jednom od projekata putem Omladinske banke BiH, obezbijedili još dva edukativna robota.  U okviru stručnog predmeta Primjena računara, učenici završnog razreda izučavaju robotiku, odnosno programiranje robota, „tako da će im ovi roboti biti od izuzetnog značaju u praktičnoj primjeni“, ističe Danijela Kozić, profesor računarstva i informatike.

„Sve ono što učimo u teorijskom dijelu,sada možemo primijeniti u praksi i proširiti svoja znanja“, kaže učenica Marina Gugunović,dodajući da su časovi sa robotima vrlo interesantni.

Osim što su obezbijedili vrijedna pomagala za realizaciju nastave,učenici su, učešćem u ovom projektu,stekli i druga korisna iskustva.

„Ovladali smo pisanjem većih projekata,naučili se volonterskom radu i proširili svoja poznanstva“,  kaže učenica Dajana Tiragić. Dodaje da bi i nove generacije mogle na sličan način doprinijeti i školi i lokalnoj zajednici.

U ovoj školskoj godini,Gimnazija je, pored opšteg i društveno-jezičkog smjera, upisala i jedno odjeljenje učenika računarsko-informatičkog smjera.

Info+ kablovski kanal