Vremenska prognoza

subota, 29 novembar 2014 13:23

Upitan status većine staračkih domova u Gradišci

Opstanak većine domova za zbrinjavanje starih lica na području opštine Gradiška je upitan, jer nisu obavili proces preregistracije i trenutno ne ispunjavaju uslove koje od njih traži Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS.

Upitan status većine staračkih domova u Gradišci

“Status domova za stara lica koji su osnovani u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti RS je regulisan, međutim imamo problem sa domovima koja su osnovana po drugom zakonu i koja bi trebala izvršiti preregistraciju. Status tih domova je upitan  zato što moraju dobiti odobrenja od ministarstva vezano za prostor, kadar i opremu. Koliko mi je poznato dio domova u okolini Gradiške i Srpca nisu podnijeli zahtjev za pokretanje postupka registracije, tako da je njihov status upitan” kaže Ljubo Lepir, pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite RS.

Vršilac dužnosti direktora Centra za socijalni rad Gradiška Suzana Šormaz kaže da nijedan centar za pružanje njege i zbrinjavanja starih lica na ovom području nema adekvatnu opremu, prostor i kadar koji su propisani Pravilnikom. “Od ovih šest centara nijedan nije namjenski građen, većinom su to bili ugostiteljski objekti” kaže Šormazova.

Prema njenim riječima Centar je svim privatnim domovima na području opštine Gradiška uputio zahtjev za preregistraciju. Krajnji rok do kada bi trebali otkloniti nedostatke kako bi dobili saglasnost resornog ministarstva je 31. janura sljedeće godine.

Pravilnikom za osnivanju ustanova socijalne zastite tačno su utvrđeni standardi i normativi koje trebaju domovi za stara lica ispunjavati bez obzira na status.Korisnicima se treba obezbjediti adekvatna i kvalitetna briga i smještaj.

Novim Zakonom o socijalnoj zaštiti, koji je usvojen u maju 2012. godine, Vlada otvorila mogućnost da usluge socijalne zaštite, osim javnih institucija, mogu pružati i privatni i nevladin sektor, i tu oblast dodatno je uredila Pravilnikom o minimalnim uslovima za kadar i prostor i opremu.

Info+ kablovski kanal