Vremenska prognoza

sreda, 16 oktobar 2013 14:15

U Savezu slijepih i slabovidnih skromno obilježili Dan bijelog štapa

U Međuopštinskoj  organizaciji slijepih i slabovidih lica nisu bili u prilici da 15. oktobar, Međunarodni dan bijelog štapa obilježe kako priliči. Kažu, najveći razlog su slaba finansijska sredtsva kojima ova organizacija raspolaže.

U Savezu slijepih i slabovidnih skromno obilježili Dan bijelog štapa

„Nastojao sam da taj dan obilježimo, da se naši članovi okupe i održimo šetnju sa štapovima kroz grad, ali naše finansijske mogućnosti  to nisu dozvolile“, kaže Željko Štrbac, predsjednik Međuopštinske organizacije slijepih i slabovidnih lica. Teško se u organizaciji snalaze i za ostale aktivnosti. Kažu da ukoliko traže pomoć, ima onih koji su im voljni pomoći. „Pomognu ljudi ako se obratimo, ali je mizerno da slijep čovjek ide tražiti“, ističe Dragan Subotić, potpredsjednik Međuopštinske organizacije slijepih i slabovidnih lica. Međuopštinska oraganizacija broji 105 članova, ali je mali broj onih koji su aktivno uključeni u njen rad i djelovanje. Tako su tokom proteklih dana aktivni članovi bili u posjeti drugim organizacijama širom regije, s poslednja posjeta bila je Novom Sadu.  I u narednom periodu članovi  imaju isplanirane brojne aktivnosti ukoliko bude mogućnoti.U organizaciji dodaju da je upravo nedostatak novčanih sredstva uticao i na to da bijeli štap koristi sve manje ljudi.Kako bi se poboljšao položaj slijepih i slabovidnih lica, Međuopštinskoj organizaciji potrebna je podrška cjelokupne lokalne zajednice.

Info+ kablovski kanal