Vremenska prognoza

ponedeljak, 11 februar 2019 13:26

U ovoj godini evidentirana 174 migranta u Gradišci

Na području koje operativno pokriva Policijska uprava Gradiška sve su učestaliji dolasci migranata, što potvrđuju i podaci. U toku 2018. ukupno je evidentirano 299 migranata, a u ovoj godini 174.

U ovoj godini evidentirana 174 migranta u Gradišci

Od toga u januaru 89, a u prvih deset dana ovog mjeseca evidentirano je 85 migranata.

„Činjenica je da je povećan broj i kretanje migranata u Gradišci. Prije svega nadležnost za kontrolu prelaska državne granice spada u nadležnost Granične policije, a kontrola i boravak stranaca je u nadležnost Službe za poslove sa strancima i ministarstvo bezbjednosti BiH. Osnovni zadatak i nadležnost ministarstva unutrašnjih poslova, a samim tim i Policijske uprave Gradiška je da obezbijedi povoljno stanje na ovom području. Bez obzira na povećan broj migranata mogu da kažem da u dosadašnjem periodu nismo imali značajnih događaja koji bi narušili bezbjedonosnu situaciju“ rekao je Bojan Škorić, načelnik Policijske uprave Gradiška.

Gradiškoj policiji građani uglavnom prijavljuju ukoliko primjete migrante na ulicama ali ih pronalaze i pripadnici policije, koji su zbog ovakve situacije više prisutni na terenu, te vrše pojačane mjere i radnje.

“Najčešće pronalazimo migrante u blizini granice. Migranti dolaze iz raznih država, prije svega Sirije, Iraka, Libije i tako dalje” kaže Bojan Škorić, načelnik Policijske uprave Gradiška.

U Policijskoj upravi kažu da građani nemaju razloga za strah i paniku, zbog migranata i njihovih učestalih dolazaka u grad na Savi. Migranti nemaju namjeru da se ovdje zadržavaju, Gradiška im prolazna stanica cilj im je da pređu granicu i nastave put ka Evropskoj uniji.

“Ukoliko primjete migrante građani u svakom slučaju trebaju da obavjeste Policijsku upravu Gradiška koja će adekvatno reagovati”, podsjeća načelnik Bojan Škorić.

Info+ kablovski kanal