Vremenska prognoza

sreda, 19 mart 2014 14:01

U gradiškom Domu zdravlja u toku proces sertifikacije i usklađivanje usluga sa međunarodnim standardima

Sa ciljem unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite, krajem 2013.godine Dom zdravlja Gradiška krenuo je u proces sertifikacije I usklađivanja usluga sa najnovijim međunarodnim standardima.

U gradiškom Domu zdravlja u toku proces sertifikacije i usklađivanje usluga sa međunarodnim standardima

Proces je u završnoj fazi a podrazumjevao je standardizaciju dijagnostike I terapije, a sa ciljem poboljšanja komunikacije između službi Doma zdravlja krenulo se I u proces povezivanja putem novih informacionih tehnologija .  Novi vid interne saradnje predstavljaće video komunikacija putem “Skype-a”.  “Svi timovi porodične medicine su opremljeni kompijuterima. Nedavno smo internu komunikaciju poboljšali novom opremom za vizuelno komuniciranje”, kaže Branka Dokić, nadzorna sestra Službe porodične medicine.

Direktor Doma zdravlja dr Tihomir Mihajlović, ističe još jednu novinu u radu Doma zdravlja, korištenje programa “web medic” prema kome će ljekari u različitim službama, elektronskim putem razmjenjivati uputnice  I nalaze pacijenata. Pomoću ovog programa direktno će se slati izvještaji fondu zdrvstvenog osiguranja kao I resornom ministarstvu te će se u svakom trenutku znati sa koliko različitih materijalnih sredstava raspolaže ova zdravstvena ustanova. Gradiški Dom zdravlja druga je ustanova u RS koja će funkcionisati na ovaj način, a Mihajlović dodaje da su ove aktivnosti rađene u sklopu pilot projekta finansiranog od strane nadležnog ministarstva. Osim promjena u sistemu I načinu rada, u toku su I radovi na uređenju okoline I prostorija Doma zdravlja. U Službi porodične medicine uređena je prostorija u kojoj se pacijentima pruža adekvatna njega za vrijeme aplikcije infuzije.

Sertifikati o usklađenosti sa najnovijim međunarodnim standardima dodatni su podsticaj za dalji rad na unapređenju kvaliteta usluga Doma zdravlja. Sa ciljem poboljšanja komunikacije između zdravstvenih radnika I korisnika usluga ove zdravstvene ustanove, u narednom periodu biće izrađena internetska stranica, a kako bi se približili mladima, biće iskorištene  I mogućnosti aktuelnih društvenih mreža kao što su “Facebook” I “Twitter”.  U budućnosti  će se nastojati obezbjediti I aplikaciju za izdavanje elektronskog recepta, čime će se dodatno poboljšati kvalitet usluga gradiškog Doma zdravlja.

Info+ kablovski kanal