Vremenska prognoza

četvrtak, 23 januar 2014 15:54

U gradiškom Domu zdravlja bolje grijanje

Gradiški Dom zdravlja od sada će imati efikasnije i učinkovitije grijanje. Naime, dosadašnje grijanje na lož ulje zamjenilo je grijanje na pelet.

U gradiškom Domu zdravlja bolje grijanje

Ovakvim načinom doprinosi se većim finansijskim uštedama, a i znatno boljem zagrijavanju prostorija. “Imali smo plan da u ovoj godini obe peći prebacimo na pelet.Jednu smo do sada postavili i nadamo se da ćemo i drugu pred početak grejne sezone” kaže dr Tihomir Mihajlović, direktor Doma zdravlja Gradiška. Pelet spada u obnovljive izvore energije i kod izgaranja ne proizvodi stakleničke plinove kao izvor topline, te se smatra jednim od rijetkih apsolutno prirodnih, sigurnih i zdravih energenata. Uz brojne prednosti u odnosu na loš ulje,  pelet osigurava jeftin, ekološki i praktičan oblik grijanja. Pored toga ovaj energent je i lako dostupan. U toku 2013. godine u gradiškom Domu zdravlja urađeno je mnogo toga. Obezbjeđena su dva nova sanitetska vozila, nabvaljene su uniforme za najveći dio radnika. Renovirana je i dograđena laboratorija.S obzirom da je i na početku ove godine uveden bolji i efikasniji način grijanja, nesumljivo je da će se i dalje raditi na unapređenju kvaliteta usluga.

Info+ kablovski kanal