Vremenska prognoza

sreda, 09 oktobar 2013 14:08

Svjetski dan mentalnog zdravlja

Svjetski dan mentalnog zdravlja u svijetu, a i kod nas obilježava se svakog desetog oktobra, sa ciljem da se doprinese podizanju javne svijesti o problemu psihičkog poremećaja.

Svjetski dan mentalnog zdravlja

Mentalno je zdravlje sastavni dio opšteg zdravlja osobe, a predstavlja važan izvor snage i sigurnosti za pojedinca i za porodicu.  S toga poremećaji mentalnog zdravlja predstavljaju istinski zdravstveni problem kojem valja prići kao i problemu  fizičkog zdravlja. Ukoliko se određene duševne teškoće ne prepoznaju može da se razvije mentalno oboljenje,a  u određenom broju slučaja takvo oboljenje može da ima i tragičan kraj. “Od mentalnog oboljenja može da oboli svako. Iz godine u godinu je zabilježen sve veći napredak i bolji su rezultati u liječenju” kaže dr Ivana Simić, načelnik Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja. “Neprihvatljivo je da se osobe koje imaju određene mentalne tegobe izoluju” smatra dr Simić.  Ona ističe da je pozitivno to što mladi ljudi već pri prvim  znacima zdravstvenih poteškoća dolaze u  Centar za mentalno zdravlja Gradiška . Inače ova ustanova rapolaže odgovarajućom opremom, prostorom i stručnim kadrom. “I dalje ćemo raditi na prevenciji i unapređenju mentalnog zdravlja, sa akcentom na djecu i mlade” dodala je dr Simić. Metalno zdravlje je neodvojiv dio opšteg zdravlja. Zato o njemu treba voditi više računa i toga se treba prisjećati češće, a ne samo desetog oktobra, jer nema zdravlja bez mentalnog zdravlja.

Info+ kablovski kanal