Vremenska prognoza

sreda, 14 avgust 2019 14:04

Svijest o odlaganju reciklažnog otpada nedovoljno razvijena

Od prošle godine na području Gradiške postavljena su tri reciklažna ostrva koja se sastoje od tri tipska kontejnera –  za odlaganje papira, stakla  i plastične ambalaže.

Svijest o odlaganju reciklažnog otpada nedovoljno razvijena

Iz KP „Gradska čistoća“ kažu da nisu zadovoljni, jer svijest građana o razdvajanju otpada nije još uvijek u dovoljnoj mjeri razvijena.

„Imamo jedan dio savjesnih građana,ali sve što oni naparave nesavjesni pokvare. Mi se sa lokalnom zajednicom trudimo, ali cijene razdvojenog otpada nisu baš visoke“ kaže Željko Bilbija, direktor KP „Gradska čistoća“ Gradiška.

Za rješavanje ovog problemapotrebno je da se uključi cjelokupno društvo,  jer su deponije gdje se odvozi otpad sve punije pa će i odvoz biti skuplji. Borimo se na razne načine da smanjimo količinu otpada.“Edukacija posebno mladih je neophodna“ kaže Bilbija i dodaje da su zadovoljni sa reciklažnim ostrvom koje je postavljeno ispred OŠ „Petar Kočić“ u Novoj Topoli.

„Nastavnici rade sa djecom. Međutim sa ovim ostrvima u gradu nismo zadovoljni jer se otpad ne razdvaja“ istakao je Bilbija.

Ovo preduzeća planira postavljanje još reciklažnih ostvra na području grada.

Komunalno preduzeće“Gradska čistoća“ je u saradnji sa Fondom za zaštitu životne sredine uspjelo da nabavi pored ovih kontejnera  i specijalno vozilo za prevoz otpada.

Info+ kablovski kanal