Vremenska prognoza

četvrtak, 14 mart 2019 18:48

„Socijalizacija djece Republike Srpske“

Konkurs za učešće u projektu „Socijalizacija djece Republike Srpske otvoren je do 18. marta.

„Socijalizacija djece Republike Srpske“

„Ostalo je još nekoliko dana do kada roditelji mogu da podnesu zahtjev za ljetovanje njihovog  djeteta na crnogorskom primorju. Na konkurs mogu da se prijave oni koji ispunjavaju uslovi, a jedan od njih je da dijete pripada jednoj od navedenih kategorija, a to su da su djeca sa smetanjama u razvoju, djeca pod starateljstvom, djeca iz socijalno ugroženih porodica, demobilisanih boraca, djeca koja su pobjednici republičkih takmičenja, posebno talentovana djeca, zatim djeca predškolskog uzrasta. Jedan od osnovnih uslova jeste da je to prvo učeše djeteta u projektu. Mogu učestvovati djeca od 6 do 15 godina izuzev djece sa smetnjama u razvoju koja mogu učestvovati do 18 godina starosti“ rekla je Dijana Lajić, referent za Dječiju zaštitu Centra za socijalni rad Gradiška sa kojom smo razgovarli i o tome gdje djeca putuju, kakav je program predviđen i koliko će djece iz Gradiške biti ove godine obuhvaćeno projektom.

Info+ kablovski kanal