Vremenska prognoza

sreda, 20 januar 2021 09:34

Savremeniji rad gradiške Biblioteke

U cilju savremenijeg rada, Narodna biblioteka Gradiška je u okviru projekta uspjela obezbijediti sredstva za nabavku računarske opreme u vrijednosti od 10 000 KM.

Savremeniji rad gradiške Biblioteke

Grant sredstva su obezbjeđena putem konkursa „Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini“ koje je raspisalo ministarstvo civilnih poslova BiH. Nova oprema će bibliotekarima omogućiti bolji i lakši rad.

„Imamo baze u kojim se obrađuje bibliotečka građa, te je lakše i bibliotekaru i čitaocu da dođe do željene literature.Dio tehnike ćemo iskoristiti kako bi napravili jednu novu modernu čitaonicu“ kaže Snježana Miljković, direktor Narodne biblioteke Gradiška.

Na sličan način 2014. godine Narodna biblioteka Gradiška nabavila je savremeni skener aparat za digitalizaciju bibliotečke građe vrijedan 20 000 KM. Biblioteka je putem konkursa Ministarstva civilnih poslova BiH obezbijedila 10 000 KM za nabavku ovog uređaja, a preostalih 10 000 KM obezbijeđeno je iz budžetskog granta Gradiške.

U periodu kada tokom prošle godine Narodna biblioteka nije radila, zbog pojave korona virusa, čitaoci posebni oni najmlađi mogli su putem internet stranice ove ustanove da čitaju određenu literaturu, ali i da prate sva dešavanje i obilježavanje značajnih datuma.

Info+ kablovski kanal