Vremenska prognoza

petak, 22 novembar 2013 14:05

Rok za legalizaciju – maj 2015. godine

U Republici Srpskoj, prema procjenama, ima više od 85.000 bespravno sagrađenih objekata. Vlada Srpske je krajem oktobra donijela Uredbu u skladu sa novim Zakonom o uređenju prostora i građenju, te su stvoreni svi uslovi za nesmetano provođenje postupka legalizacije.

Rok za legalizaciju – maj 2015. godine

Kako ističu u Odjeljenju za urbanizam, građenje, stambene i komunalne poslove opštine Gradiška, procjenjuje se da je na području opštine oko 5000 bespravno izgrađenih objekata koji nemaju valjanu dokumentaciju.

“Mislim da ni kod nas ni u cijeloj RS ta procjena ne odgovara pravom stanju. Niko iz Odjeljenja nije izlazi ona teren i niko nije utvrđivao stvarno stanje, mislim da taj broj može biti i manji i veći”, istakao je Slobodan Vidović, načelnik Odjeljenja za urbanizam, građenje, stambene i komunalne poslove.

Prema riječima nadležnih dosadašnja odredba Zakona, koja je obavezala sve jedinice lokalne samouprave da donesu odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata, nije dala očekivane rezultate. Djelimično je stopirala bespravnu gradnju, ali zbog trenutne ekonomske situacije mnogi građani nisu legalizovali svoje objekte. Najviše bespravno sagrđenih objekata nalazi se u ruralnim krajevima i naseljima u kojima su stambeni i poslovni objekti građeni tokom  poslednjih nekoliko godina. Nadležno odjeljenje se još od maja spremalo za proces legalizacije koji slijedi, te je prvenstveno urađen vodič koji će građanima pomoći tokom ovog postupka.

Uredbom o uslovima, načinu obračuna i plaćanju naknade za legalizaciju objekata Cijena će zvisiti od niza faktora, a pojedini vlasnici mogu da ostvare popust i do 80 odsto, zavisno od od toga koji objekat se legalizuje i ko ga legalizuje.  Rješenje o naknadnom izdavanju građevinske i upotrebne dokumentacije građni dobijaju na osnovu dokaza o vlasništvu, geodetskog snimka koji mora biti izrađen od strane ovlaštenog lica, odnosno geometra ili kopije katastarskog plana. Uz svu ovu dokumentaciju potreban je i dokaz o plaćenim troškovima naknade za legalizaciju. Prema zakonu koji je usvojen u maju tekuće godine, rok za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata je dvije godine, tačnije maj 2015. Godine.

Info+ kablovski kanal