Vremenska prognoza

sreda, 19 novembar 2014 12:23

Raspisan konkurs za dodjelu stipendija

Opština Gradiška raspisala je konkurs za dodjelu studentskih stipendija u školskoj 2014/2015. godini.

Raspisan konkurs za dodjelu stipendija

Prvu grupu studenata koji mogu da konkurišu, čine oni sa prosjekom većim od 8,50; drugu grupu studenti kojima se stipendija dodjeljuju po osnovu socijalnog statusa; studenti bez jednog ili oba roditelјa, studenti civilne žrtve rata, djeca poginulih boraca VRS, djeca ratnih vojnih invalida od I do IV kategorije i studenti sa invaliditetom. Treća grupa su studenti prve godine, nosioci Vukove diplome, kaže Dane Malešević, načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti. Stipednija se ne može dodijeliti studentu apsolventu, studentu master studija, studentu koji je obnovio godinu i studentu starijem od 26 godina. Visina stipendije i  u narednoj školskoj godini trebala bi iznositi 120 KM. U nadležnom Odjeljenju kažu da se tokom godine isplati po 10 stipendija a smatraju da bi se sa isplatom novih trebalo krenuti već početkom naredne godine. Tokom 2014.godine opština je stipendirala ukupno 220 studenata.  Među njima je i Nevena Rakić, student treće godine Fakulteta političkih nauka. Kaže da joj stipendija, koju prima već tri godine, mnogo znači jer sve troškove studiranja pokrivaju roditelji. Konkurs za dodjelu stipendija otvoren je do 16.decembra. Komisija će u roku od 30 dana od dana zatvaranja objaviti preliminarnu, a u narednih 15 dana konačnu rang- listu. Dodatne informacije o uslovima i načinu podnošenja prijava mogu se dobiti na internet stranici opštine Gradiška ili direktno u Administrativnoj službi.

Info+ kablovski kanal