Vremenska prognoza

petak, 07 mart 2014 12:46

Projekat „Informatičko opismenjavanje starijih lica“

U gradiškoj „Narodnoj biblioteci“ provodi se projekat  pod nazivom „Informatičko opismenjavanje članova biblioteke 65+“. Podrazumjeva obuku za rad na računarima za korisnike ove ustanove starije životne dobi.

Projekat „Informatičko opismenjavanje starijih lica“

„Naši korisnici se upoznavaju sa operativnim sistemima, sa alatima za unošenje i obradu teksta, sa alatima za komunikaciju na daljinu kao i ostalim alatima koji njih interesuju a da im to približimo za njihov dalji rad“, kaže Maja Dejanović, voditelj obuke.

Obuku za sada pohađa 10 članova Biblioteke. Raspoređeni su u 2 grupe, a tek malobrojni su imali priliku da aktivno rade na računarima.

„Malo sam radila na računaru kod kuće, na internetu kad me nešto interesuje o cvijeću, hrani i tako, ali pravog znanja nisam imala“, priča Nada Malešević, polaznica obuke.

Značaj projekta polaznici ovog kursa vide u korištenju novih alata sa kojima su se do sada rijetko služili kao i mogućnosti novih načina komuniciranja.  Obuka se odvija 2 puta sedmično u trajanju od dva sata, te na ovaj način pripadnici starije životne dobi kvalitetno koriste višak slobodnog  vremena.

 „Preko interneta možemo da pročitamo što nas zanima, da pronađemo šta nas interesuje, možemo da komuniciramo na daljinu, tako da mi mnogo znači ova obuka“ dodaje polaznica obuke Radosava Antonić.

Prepoznavši potrebu svojih starijih članova da se obuče za rad na računaru, u „Narodnoj biblioteci“ kažu da će se, ukoliko bude zainteresovanih, povećati i grupe korisnika, ali i da će se po okončanju ove obuke krenuti u novi ciklus informatičkog opismenjavanja starijih lica.

Info+ kablovski kanal