Vremenska prognoza

subota, 14 decembar 2013 13:44

Prema preliminarnim rezultatima u Gradišci živi 56 727 stanovnika

Agencija za statistiku BiH objavila je preliminarne rezultate Popisa stanovništva, domaćinstva i stanova u BiH 2013. godine po naseljenim mjestima u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Distriktu Brčko. Prema ovim rezultatima, u gradiškoj opštini ima 68 naseljenih mjesta u kojima živi 56 727 stanovnika, a evidentirano je 17 452 domaćinstva i 23 946 stanova.

Prema preliminarnim rezultatima u Gradišci živi 56 727 stanovnika

Najveći broj stanovnika ima Gradiška sa 16 106 osoba, dok je najmanji broj stanovnika evidentiran u selu Orubica gdje ih ima svega 14. Što se tiče naseljenih mjesta van gradskog područja Gradiške, najviše stanovnika ima Orahova sa 2 548 osoba, a zatim slijedi Nova Topola sa 2 430 i Dubrave sa 2 289 osobom.  Pored ovih tu su I nešto veća naselja  Bok Jankovac, Brestovčina, G. Podgradci, Kozinci, Kruškik,  Laminci Brezici, Liskovac, Mašići, Rovine i Romanovci u kojima je evidentirano više od 1000 stanovnika.  Nešto manji broj  je naseljenih mjesta koja prema sadašnjim rezultatima popisa imaju manje od 100 stanovnika. U tu grupu spadaju Adžići, G. Dolina, Kozara, Mičije, Mokrice, Orubica, Ćelinovac i Šaškinovci. Popisivači nisu zabilježili niti jedno mjesto na ovom područja bez stanovnika. Da podjestimo da je su Federaciji BiH popisane 2 371 603 osobe, u RS 1 326 991 i u Distriktu Brčko 93 028 lica. Iz Agencije za statistiku BiH upozoravaju da su svi podaci podložni korekcijama, a konačni rezultati biće objavljeni u periodu od 1. jula iduće godine do kraja 2016. godine.

Info+ kablovski kanal