Vremenska prognoza

petak, 21 mart 2014 14:32

Predavanje o ekonomskom osnaživanju žena

Aktiv žena SNSD-a OO Gradiška organizovao je predavanje na temu „ Ekonomsko osnaživanje žena i pokretanje prvog biznisa“.

Predavanje o ekonomskom osnaživanju žena

Aktiv žena broji 31 mjesni odbor, a veći dio tog broja čine odbori iz ruralnih krajeva opštine. Prema tome, ističu u Aktivu, cilj ovog predavanja bio da se naprave konkretni koraci ka ekonomskom osnaživanju žena . „Često pričamo o jednakosti polova, emancipaciji žena, ekonomskom osnaživanju i pokretanju prvog biznisa te smo došli na ideju da organizujemo jedno ovakvo predavanje gdje bi žene čule šta se to konkretno nudi u cilju ekonomskog osnaživanja žena, sa akcentom na žene u ruralnim krajevima“, istakla je ovom prilikom Ranka Perić Romić, predsjednik Aktiv žena SNSD-a OO Gradiška.

Učesnice predavanja bile su predstavnice Privredne Komore RS, Džender centra Vlade RS i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Saradnja Džender centra i Ministarstva na sproveđenju programa usmjerenog na podršku ženama u privredi u u ruralnim područjima, poboljšala je informisanost žena o podsticajima i mogućnostima koje nudi resorno ministrstvo. Okupljene gošće upoznate su i sa Akcionim planom za unapređenje polažaja žena na selu. Osim informisanja, terenski rad i obuke u organizaciji Džender centra imale su za cilj da žene osposobe za planirane aktivnosti, kako bi ravnopravno učestvovale u privrednim djelatnostima. Brojne obuke i edukacije organizovane su i od strane Područne privredne komore BL, sa akcentom na nekoliko tema koje mogu podstaći uključivanje žena u privredne aktivnosti. Učesnici ovog skupa najavljuju slične aktivnosti širom RS, kako bi se što veći broj žena informisao a kasnije i uključio u jedan od oblika privrednih aktivnosti.

 

Info+ kablovski kanal