Vremenska prognoza

ponedeljak, 16 april 2018 14:01

Povoljno vrijeme za proljećnu sjetvu

Proljećna sjetva je u toku. Gojko Tomić, poljoprivrednik iz Brezik Laminaca krenuo je sa radovima.

Povoljno vrijeme za proljećnu sjetvu

Povoljno vrijeme iskoristio je za sadnju krompira.  

„Sijem kukuruz, ječam, zob, krompir i povrće u bašti. Nadam se da će ova godina biti povoljna za poljoprivredu“, kaže Tomić.

Prema podacima opštinskog Odjeljenja za privredu i poljoprivredu, na području  Gradiške ovog proljeća biće zasijano 17 800 hektara zemljišta.

„Najviše će biti posijano kukuruza i to 12 000 hektara. Povrća će biti preko 1000 hektara, krmnog bilja oko 4000 hektara, soje oko 600 hektara, i ostalih kultura oko 200 hektara. Vremenski uslovi su zadovoljavajući za pripremu zemljišta i početak sjetve“, naveo je Branko Stojnić, načelnik Odjeljenja za privredu i poljoprivredu opštine Gradiška.

Optimalan rok za sjetvu kukuruza je od 15. aprila do 10. maja, zavisno od vremenskih prilika, kaže Stojnić. Soja se uglavnom sije do kraja aprila.

Cjelokupna proljećna sjetva trajaće najduže do sredine maja.

Uslovi za sjetvu su otežani u nebranjenim područjima opštine, koja su u prethodnom periodu bila poplavljena. U Odjeljenju za privredu i poljoprivredu očekuju da će u ovim selima proljećna sjetva biti kasnije obavljena.

Info+ kablovski kanal