Vremenska prognoza

petak, 08 februar 2019 13:56

Potrebno podnijeti zahtjev za mjesečni borački dodatak

Prema usvojenim izmjenama Uredbe o boračkom dodatku borci od prve do pete kategorije sa navršenih 60 godina života i koji ispune uslove za priznavanje prava na mjesečni borački dodatak u 2019. godini pravo na dodatak ostavarivaće od prvog dana narednog mjeseca po podnošenju zahtjeva.

Potrebno podnijeti zahtjev za mjesečni borački dodatak

“Borci od prve do pete godine koji su rođeni 1959. godine i ove godine pune 60 godina dužni su da podnesu pisemni zahtjev da bi ostvarili pravo na mjesečni borački dodatak. Dodatak će početi dobijati mjesec dana nakon navršetka 60 godina života” rekao je Zoran Lazić predsjednik Boračke organizacije opštine Gradiška.

Do sada ovo pravo se ostvarivalo po službenoj dužnosti sa navršenim godinama starosti, a od sada je neophodno da borci kada navrše 60 godina podnesu zahtjev Odjeljenju za boračko invalidsku zaštitu opštine Gradiška kako bi mogli početi dobijati borački dodatak.

Sa predsjednikom Boračke organizacije opštine Gradiška Zoranom Lazićem razgovarali smo i o izborima koji se održavaju u mjenim boračkim organizacijama.

Info+ kablovski kanal