Vremenska prognoza

sreda, 02 april 2014 14:33

Potpisani Ugovori o rekonstrukciji i izgradnji stambenih jedinica za sedam povratničkih porodica

Predstavnici Ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica FBiH i opštine Gradiška potpisali su Ugovore o rekonstrukciji i izgradnji stambenih jedinica za sedam povratničkih porodica bošnjačke I hrvatske nacionalnosti sa područja gradiške opštine.

Potpisani Ugovori o rekonstrukciji i izgradnji stambenih jedinica za sedam povratničkih porodica

„Gradiška  je opština u kojoj svi građani treba da uživaju jednaka prava i gdje nema nikakve diskriminacije“, istakao je ovom prilikom Zoran Latinović, načelnik opštine Gradiška, podsjećajuć da je I vraćena sva imovina prijeratnim vlasnicima, obnovljeni vjerski objekti te ostavrena veoma dobra međunacionalna i međuvjerska sradnja.

Pomoćnik federalnog ministra raseljenih osoba i izbjeglica Sulejman Alijagić kaže da bi radovi na izgradnji i rekonstrukciji objekata trebali biti okončani do kraja ljeta. Vlada Federacije BiH za rekonstrukciju i izgradnju stambenih objekata u Gradišci, izdvojila je više od 200 hiljada konvertibilnih maraka. Osim sa opštinom Gradiška, na ovom projektu, resorno federalno ministarstvo ima dobru saradnju I sa drugim opštinama širom RS.Kako ističe načelnik Gradiške, Zoran Latinović, osim ovog projekta  u planu su i infrastukturni radovi u naseljima gdje žive povratničke porodice. Izgradnja kuća za povratnike dio je Projekta OPEC  vrijednog oko  7 miliona dolara, kojim će biti obuhvaćena izgradnja  od 350 do 400 stambenih objekata. Sredstva su obezbjeđena kreditnim zaduženjem BIH kod Fonda za međunarodni razvoj, a ravnomjerno će ih implementirati Vlade Republike Srpske i Federacije BiH.

Info+ kablovski kanal