Vremenska prognoza

četvrtak, 09 januar 2014 14:38

Porodice poginulih boraca i danas teško žive

Posljedice rata u najvećoj mjeri osjetile su i podnijele porodice poginulih boraca, jer su njihovi najmiliji dali svoje živote za temelje Republike Srpske. Kada je imala samo dvadeset osam godina Jadranka Ilić pretrpila je ogromnu bol izgubivši supruga.

Porodice poginulih boraca i danas teško žive

„To je bilo 1995. godine, nekoliko dana nakon toga smo izbjegli iz Donjeg  Vakufa. Prvo sam sa dvoje djece i dva stara roditelja bila u Banja Luci, pa smo došli u Gradišku. Bilo je jako teško“ priča supruga poginulog borca. Prisjećajući se tih vremena sa suzama u očima Jadranka kaže da im ni danas, mnogo godina kasnije, nije lako. Država koja slavi Dan Republike nije baš na dostojanstven način priznala žrtvu njihovog supruga i  oca. Kao porodica poginulog borca nemaju nikakava posebna prava pa su iz opravdanog razloga nezadovoljni. „Ja sam nezaposlena djeca mi studiraju, živimo od penzije i invalidnine. Uglavnom više nemamo nego što imamo,ali nekako raspolažemo. Najviše me muči što  djeca nemaju nikakvu prednost ni pri zapošljavanju niti su u bilo kojem drugom smislu zaštićeni“ rekla je Jadranka. Država bi u svakom slučaju trebala povesti više računa o ovakvim prodicama, jer najveća zahvalnost za postojanje Republike Srpske treba biti isakzana braniocima Republike, koji su svoje živote ugradili u njene temelje.

Info+ kablovski kanal