Vremenska prognoza

petak, 07 novembar 2014 14:46

Pooštrenim mjerama sprečavati širenje zaraznih bolesti životinja

Epizootiološka situacija na području opštine Gradiška koja govori o kretanju zaraznih bolesti životinja u ovoj godini ne može se ocijeniti zadovoljavajućom. To je potvrđeno na posljednjem skupštinskom zasjedanju.

Pooštrenim mjerama sprečavati širenje zaraznih bolesti životinja

O tome je više govorio odbornik Željko Sladojević inače doktor veterinarskih nauka.On kaže da je na području opštine Gradiška dijagnostikovano nekoliko zaraznih bolesti među kojima je bolest plavog jezika, leptospiroza, kju groznica. Smatra da je potrebno raditi na suzbijanju ovih bolesti.

Na osnovu svega navedenog veterinarske organizacije predlažu nadležnim službama da između ostalog sprovedu pooštrene mjere deratizacije i dezinsekkcije na području opštine Gradiška radi sprečavanja širenja bolesti plavog jezika i leptospiroze. Istovremeno predlažu i da se zbog nadolezeće sezone krmokolja sporovedu i edukativne kampanje kako bi se predupredile zarazne bolesti ehinokokoza i trihineloza

Info+ kablovski kanal