Vremenska prognoza

četvrtak, 19 februar 2015 09:30

Plati, pa se liječi

Od početka ove godine, penzioneri do 65 godina starosti više nisu oslobođeni plaćanja participacije za određene ljekarske usluge u Domu zdravlja Gradiška.

Plati, pa se liječi

Iz Budžeta za 2015. ukinuta je stavka u iznosu od 60 000 konvertibilnih maraka za ovu namjenu. Jedan od razloga za ovakvu odluku, kako kažu u Odjeljenju za finansije opštine Gradiška, je nedovoljan uvid u potrošnju ovih sredstava. -Sredstva su uplaćivana mjesečno, bez spiska korisnika participacije i ovjere od strane penzionera da ti ljudi pripadaju ovoj kategoriji. Smatrali smo da to treba staviti pod kontrolu. Nismo imali uvid da li se radi o socijalnim kategorijama, a bio nam je cilj da se sredstva usmjere onima kojima je neophodno- rekla je načelnik Odjeljenja za finansije opštine Gradiška, Dobrila Todorović. Izvještaj iz gradiškog Doma zdravlja sa spiskom korisnika participacije, prema riječima Todorovićeve, već nekoliko godina nije stizao na adresu Administrativne službe opštine. Vršilac dužnosti direktora gradiškog Doma zdravlja u prošloj godini, Tihomir Mihajlović nije mogao odgovoriti na pitanje je li izvještaj dostavljen ili ne. Uputio nas je na pomoćnika direktora za medicinska pitanja, koji nam nije bio dostupan za izjavu. U gradiškom Udruženju penzionera kažu da oni nisu imali podatke ko su bili korisnici participacije, jer su svi do 65 godina starosti imali ovo pravo bez obzira na socijalni status. -Udruženje penzionera ne može imati uvid u strukturu penzionera do 65 godina. Nemamo kadrovske, finansijske i druge mogućnosti da to utvrdimo- rekao je predsjednik Udruženja penzionera opštine Gradiška, Dragoljub Savanović. Kada je predloženo u Nacrtu budžeta da se ova pomoć obustavi, reagovanja nije bilo. Program osiguranja penzionera do 65 godina starosti nije bila zakonska obaveza Opštine, već oblik pomoći penzionerskoj populaciji. Plaćanje zdravstvenih usluga, koje su do sada bile besplatne, biće udar na džep onim penzionerima do 65 godina koji primaju najnižu penziju i žive u teškoj materijalnoj situaciji.

Info+ kablovski kanal