Vremenska prognoza

utorak, 11 novembar 2014 15:01

Peticijom traže rješenje problema

Neispalaćene naknade za rad samo su jedan od razloga za nezadovoljstvo 30 –tak predsjednika savjeta mjesnih zajednica gradiške opštine. Nekoliko njihovih predstavnika peticijom je od nadležnih opštinskih organa tražilo da se riješe višemjesečni problemi.

Peticijom traže rješenje problema

Smatraju da nije korektno smanjenje naknade od 70 maraka mjesečno na 50 maraka , posebno za predsjednike savjeta mjesnih zajednica koji su aktivni.Takođe su izrazili nezadovoljstvo zbog loše saradnje sa opštinom.

Iako nadležni opštinski organi još uvijek nisu razmotrili pristigle peticije, smatraju da je saradnja sa predsjednicima savjeta mjesnih zajednica do sada bila dobra. Miron Bjelovuk, načelnik Odjeljenja za opštu upravu rekao je da je to njihova zakonska obaveza. “Opštinska uprava je dužna da nadzire rad savjeta mjesnih zajednica. Donesen je pravilnik o vođenju registra o savjetima mjesnih zajednica, koji će unaprijediti rad savjeta i odnos opštinske uprave i mjesnih zajednica,I da je Zakonom o lokalnoj samoupravi predviđeno formiranje skupštinske komisije za praćenje rada savjeta čiji će zadatak biti da se taj odnos unaprijedi” objasnio je Bjelovuk.

Iz Odjeljenja za finansije kažu da je za rad svih predsjednika mjesnih zajednica potrebno mjesečno izdvojiti oko 7 500 maraka, te da je evidentno da kašnjenja u isplati sredstava za nekoliko mjeseci postoje. „U skladu sa budžetom prioritet je dat obavezama koje imaju vremenski rok ili važan socijalni značaj,ali da su obaveze koje postoje prema predsjednicima savjeta mjesnih zajednica evidentirane i nadamo se da ćemo u narednom period uspjeti da isplatimo ono što je zaostalo” rekla je Dobrila Todorović, načelnik Odjeljenja za finansije.

Ukoliko se do kraja mjeseca ne ispune zahtjevi,predsjednici savjeta mjesnih zajednica kažu da preduzeti radikalnije mjere, te da će se ispred zgrade Opštine okupiti u još većem broju.

Info+ kablovski kanal