Vremenska prognoza

sreda, 04 decembar 2013 13:31

Otvoren dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama

Djeca sa posebnim potrebama u Gradišci konačno su dobila prostor u kome će im kroz različite sadržaje biti omogućen boravak na nekoliko časova.Centar za dnevni boravak, opštinska vlast je, ponudila kao privremeno rješenje, kroz zakup prostora.

Otvoren dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama

U ovom centru biće omogućen  četveročasovni boravak u prizemnom dijelu za 11 djece koja imaju najteže oblike invalidnosti , te u gornjem dijelu objekta djeci sa kombinovanim smetnjama starijoj od 18 godina koja do sada nisu bila uključena ni u jedan oblik nastavnog procesa. Našoj djeci ovaj objekat je od velikog značaja, ističu zadovoljni roditelji.Oni kažu da djeca u zatvorenom kućnom prostoru bez sadržaja, na koji su već navikla, pokazuju znake nervoze, agresivnosti, što veoma nepovoljno utiče na njihovo psiho-fizičko stanje. „Preusmjeravanjem sredstava sa nekih stavki, poput obilježavanja dočeka Međunarodne Nove godine, na servisiranje troškova zakupa ovog prostora, učinićemo mnogo koristi našem stanovništvu“, smatra načelnik opštine Gradiška.On dodaje da su i Budžetom za narednu godinu planirana značajna sredstva za socijalna davanja. Do sada je bilo više pokušaja da se konkretnijim rješenjem udovolji potrebama ove kategorije djece, ali i ostalim koje okupljaju lica sa invaliditetom.Međutim, značajnijih pomaka nije bilo.“Pokušaćemo iznaći sredstva da izgradimo vlastiti objekat“, kaže načelnik opštine, a onda u sardanji sa nadležnim republičkim i drugim institucijama, dodaje, pokušati obezbijediti finansijsku podršku potrebnu za funkcionisanje takvog objekta.

Info+ kablovski kanal