Vremenska prognoza

četvrtak, 16 oktobar 2014 14:50

Otkrivena treća bazilika u Bakincima

Arheolozi Zavičajnog muzeja Gradiška nedavno su na lokalitetu Gradina u Bakincima, kod Laktaša, otkrili treću baziliku van zidina ranovizantijskog grada, koja, je vjerovatno, sagrađena u periodu od kraja 5. do 7. vijeka naše ere.

Otkrivena treća bazilika u Bakincima

Arheološkim istraživanjem utvrđeno je da je riječ o bazilici okvirnih dimenzija 18x14 metara. “Bazilika je sastavljena od naosa, narteksa i oltara sa polukružnom apsidom na istoku.Na osnovu arhitekture, kamene plastike i pokretnih arheoloških nalaza bazilika se dovodi u vezu najranije sa krajem 5. pa sve do 7. vijeka” rekao je Bojan Vujinović, arheolog Zavičajnog muzeja Gradiška.

Zavičajni muzej Gradiška već tri godine vrši sistemska arheološka istraživanja na lokalitetu Gradina u Gornjim Bakincima.Do sada su otkrivene tri bazilike. „Prvo smo radili na jednim zidinama i uspostavilo se da je riječ o ranovizantijskoj bazilici. Utvrdili smo da ona potiče iz 6. vijeka. Bazilika je izvanrednih dimenzija, to je za ovo doba bio jedan veliki objekat. Unutar oltarskog prostora nalazi se i episkopska bazilika znači da je ona bila sjedište episkopa. Sljedeće godine otkrili smo još jednu baziliku koja je iz ranijeg perioda takođe sa episkopskom stolicom što znači da je i ova bazilika odnosno crkva služila za pokrštavanje stanovništva“ kaže Milan Đurđević, arheolog Zavičajnog muzeja Gradiška.

Đurđević smatra da se na tom istom lokalitetu pored crkvi nalaze ruševine grada velikih dimenzija. Na tom gradu tek su počela probna arheološka istarživanja koja će prma riječima gradiških arheologa u naredom periodu biti nastavljena

Info+ kablovski kanal