Vremenska prognoza

petak, 28 mart 2014 14:15

Organizovan okrugli sto o prevenciji krivičnih djela počinjenih iz mržnje

Predstavnici Misije OEBS-a u BiH u Gradišci su organizovali okrugli sto na temu „Uloga lokalnih vlasti i civilnog društva u reagovanju i prevenciji incidenata počinjenih usljed predrasuda“.

Organizovan okrugli sto o prevenciji krivičnih djela počinjenih iz mržnje

Kako bi se spriječila krivična djela počinjena iz mržnje ovu aktvnosti Misija OEBS-a provodi od 2003. godine u saradnji sa mnogim državama, te je i BiH jedna od njih. “Republika Srpska i Brčko distrikt prepoznali su potrebu da se aktivno uključe. Usvojene su izmjene i dopune odredaba Krivičnog zakona, koje pružaju jači zakonski okvir agencijama za primjenu zakona i pravosudnim organima da mogu da vrše odgovarajuće istrage i procesuiraju krivična djela počinjena iz mržnje. Slične izmjene i dopune Krivičnog zakona Federacije BiH, predložene su i očekuje se njihovo usvajanje. Vrlo je važno da i lokalne vlasti u saradnji sa civilnim društvom prepoznaju ovaj problem, i da zajednički rade na suzbijanju krivičnih djela počinjenih iz mržnje” kaže. Saša Bojanić, pravni savjetnik Misije OEBS-a u BiH.

Krivična djela počinjena iz mržnje šalju snažnu poruku netrpeljivosti prema žrtvi i grupi kojoj ona pripada te mogu da izazovu osjećaj nesigurnosti i nepovjerenja unutar zajednice.Misija OEBS-a u BiH prati i izvještava o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje, zagovara jače zakonske odredbe o krivičnim djelima i jača kapacitete domaćih institucija u prevenciji.

Načelnik opštine Gradiška Zoran Latinović podržao je ovakve aktvnosti. “I nakon 20 godina poslije ratnih dešavanja u BiH postoji potreba unapređenja kvaliteta komunikacije građana svih nacionalnosti i vjeroispovjesti i primjena evropskih standarada.U tom pravcu nadam se da će i misija OEBS-a i nevladin sektor dati svoj doprinos” kaže Latinović,”a lokalna vlast će se portuditi da u stvaranju povoljnog ambijenta napravimo dobre iskorake”. To nam je potrebno kako bi stvorili potpunu stabilnost smatra načelnik opštine Gradiška što je preduslov za privlačenje investicija, otvaranje novih radnih mjesta i podizanje životnog standarada građana.

Info+ kablovski kanal