Vremenska prognoza

sreda, 26 februar 2014 16:32

Održana sjednica OO SUBNOR-a Gradiška

Tokom prošle godine Opštnski odbor SUBNOR-a opštine Gradiška obilježiо је sve značajne datume i događaje iz Narodno oslobodilačke borbe. To se moglo vidjeti i u izvještaju o radu koji je razmatran na sjednici Odbora, te je ovom prilikom utvrđen program aktivnosti za 2014. godinu.

Održana sjednica OO SUBNOR-a Gradiška

„Mi svoje aktivnosti usmjeravamo na njegovanje tradicije, očuvanje spomen obilježja i brigu o našem članstvu posebno onima koji su bolesni“rekao je Gojko Šerbula, potpredsjednik OO SUBNOR-a opštine Gradiška.Glavni izvor prihoda ovog Odbora je opštinski budžet, te je za rad ove organizacije planirano oko 20 hiljada KM. Šerbula kaže da se mogu pohvaliti dobrom saradnjom sa predstavnicima opštine koji pomažu i prilikom obilježavanja značajnih datuma. Tu je i Boračka organizacija opštine Gradiška sa kojom takođe ostvaruju dobru saradnju. Odbora je imao namjeru da se ove dvije organizacije spoje u jednu. „S obzirom da su u obe ove organizacije borci mislili smo da se trebaju spojiti, ali to nije urađeno. Međutim mi smo jedina opština na čijem je području podignuto više desetina spomenika borcima iz Odbrambeno otadžbinskog rata uz spomenike žrtavama fašističkog terora iz Drugog svjestkog rata“ dodao je Šerbula.

Članovi OO SUBNOR-a Gradiška već su u podamklim godinama života. Da bi se tradicija nastavila u svoje članstvo uključili su i potomke koji sa poštovanjem njeguju tradiciju svojih predaka, tako da danas ovaj Odbora ima oko 500 članova.

Info+ kablovski kanal