Vremenska prognoza

ponedeljak, 17 februar 2014 15:10

Novi uslovi subvencionisanja grijanja

Nakon promjene vlasničke strukture u gradskoj Toplani u Gradišci, u opštinskoj upravi nisu odustali od namjere da subvencijama pomognu najosjetljivijim kategorijama stanovništva.

Novi uslovi subvencionisanja grijanja

O novim uslovima za ostvarivanje ovog prava, penzioneri, porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi  kao i socijalno ugrožena lica mogu se informisati u Odjeljenjima za društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu ili Centru za socijalni rad. „Uz zahtjev potrebno je predati i kućnu listu, zatim i dokument o visini primanja za svakog člana domaćinstva ili ako su svi nezaposleni potrebna je potvrda da se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje. Tako ćemo uporediti podatke i vidjeti da li nekome treba stvarno izaći u susret i subvencionisati grijanje. Nastojaćemo dobiti preciznije podatke o stvarnom broju lica koja nisu u mogućnosti snositi ukupne troškove grijanja”  ističe Dane Malešević, načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti.

Ovih dana svim korisnicima grijanja stigli su računi u punom iznosu. Neophodno je što prije obratiti se nadležnim službama, kako bi se ostvarilo pravo na subvenciju.

Info+ kablovski kanal