Vremenska prognoza

ponedeljak, 21 oktobar 2013 14:50

Nova arheološka otkrića u Bakincima

Gradiški arheolozi tokom 2013.godine nastavili su istraživanja u selu Bakinci u blizini Laktaša. Nakon što su tokom 2012. godine na lokalitetu Gradina otkrili episkopsku baziliku i ranovizantijski grad, u sklopu donacija zavičajnog muzeja Gradiška i Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog naleđa RS ove godine radili su na tri nove lokacije.

Nova arheološka otkrića u Bakincima

“Otkrivena je jedna episkopska bazilika A a jedno istraživanje podrazumjevalo je i rad na oltarskoj stolici koja je bila sastavljena od oltarskih ploča, i druga bazilika B, 50 metara od prve bazilike“ pojašnjava mr Bojan Vujinović, kustos arheolog Zavičajnog muzeja Gradiška. U bazilici je otkrivena i krstionica što potvrđuje da je u ovakvim bazilikama u to vrijeme vršeno pokrštavanje. Tokom istraživanja otkriveno je još nekoliko prostorija, u kojima su pronađeni razne starine od kojih su najznačajniji novčići za koje se smatra da datiraju od druge polovine 4. do sredine 6.vijeka. Veliki značaj istraživanja na ovom lokalitetu ogleda se u činjenici da su na našem prostoru uopšte postojala ranovizantijska utvrđenja te u veličini otkrivenog kompleksa koji  se sastoji od preko 70 000 kvadrata raznih prostorija.  Istraživanja ranovizantijskog grada su gotova za ovu godinu. Kako dodaje Vujinović, obavljeno je sve što je planirano, a arheološka istraživanja nastaviće se u 2014. godini. U narednom periodu planirana su naučna predavanja u Zavičajnom muzeju te u Banskom dvoru u Banja Luci kako bi se javnost pobliže upoznala sa istraživačkim radom i otkrićima u okolini Laktaša.

Info+ kablovski kanal