Vremenska prognoza

subota, 30 novembar 2013 12:49

Neraščišćen dio puta za Mrakovicu

Stanovnici Gradiške koji se upute prema Kozari, na Mrakovicu sada ne mogu stići regionalnim putem iz pravca Gradiške, kaže  Dejan Tendžerić, zaposleni u NP Kozara, upozoravajući na neprohodnost jednog dijela regionalnog puta prema ovoj destinaciji.

Neraščišćen dio puta za Mrakovicu

Razlog je kaže sniježni pokrivač visokog oko 40 centimetara, koji na jednom dijelu puta nije očišćen. Kao zaposleni u NP Kozara, Tendžerić je poslednjih dana imao problem kako stići na radno mjesto, ali i kako tvrdi brojni građani koji su rekreaciono ili turistički krenuli na Kozaru. Ističe da je kontaktirao sve one za koje je mislio da su nadležni ali kaže svi prebacuju odgovornost na druge. Iz JP „Putevi RS“ dobili smo odgovor da su prema Pravilniku o zimskom održavanju, magistralni i regionalni putevi podjeljeni po principu 4 prioriteta za održavanje.  “To znači da se na ovom putu prohodnost saobraćaja obezbjeđuje zavisno od potreba I raspoloživih kapaciteta, te će tokom vikenda put biti raščišćen u zavisnosti od kapaciteta”, pojašnjava Natalija Kostrešević, saradnik za informisanje JP „Putevi RS“. Po završetku izgradnje i modernizacije ovog putnog pravca, naglašavaju iz “Puteva RS”, isti će prestati da bude dionica 4 prioriteta održavanja i postaće put višeg ranga za održavanje i u zimskim uslovima biće češće održavan. Tokom zadnje sedmice u januaru održavaju se “Dani zime” na Kozari, te bi prema riječima Tendžerića, bilo neophodno ovaj putni pravac redovno održavati kako bi svi koji se upute na Kozaru, nesmetano mogli stići na odredište.

Info+ kablovski kanal