Vremenska prognoza

utorak, 25 februar 2014 14:10

Neprilagođena brzina uzrok je 55% saobraćajnih nezgoda u 2013. godini

Prema Informaciji o stanju bezbjednosti saobraćaja na području opštine Gradiška za 2013.godinu i podacima kojima raspolaže Policijska stanica za bezbjednost saobraćaja Gradiška, na području opštine dogodilo se 414 saobraćajnih nezgoda u periodu od 01.januara, zaključno sa 31.decembrom 2013.godine.

Neprilagođena brzina uzrok je 55% saobraćajnih nezgoda u 2013. godini

“Smatramo da je došlo do znatnog poboljšanja bezbjednosti saobraćaja ali I dalje ne možemo biti prezadovoljni” , ističe Željko Bilbija, samostalni stručni saradnik za saobraćaj i puteve Opštine Gradiška.

Tokom prošle godine 8 lica smrtno je stradalo, 28 lica teško je povrijeđeno, dok je njih 116 zadobilo lakše tjelesne povrede. Sa 4 nezgode manje u odnosu na 2012.godinu, nadležni  stanje bezbjednosti saobraćaja za proteklu godinu ocjenjuju kao zadovoljavajuće. Međutim i dalje postoje lokacije označene kao kritične, na kojima se nezgode najčešće dešavaju. Uzrok najvećeg broja saobraćajnih nezgoda sa smrtno stradalima ili teško povrijeđenim licima jeste neprimjerena brzina i vožnja pod uticajem alkohola. Neprilagođena brzina uzrok je 55% nezgoda u 2013.godini.

U opštinskom Odjeljenju, smatraju da je osim postavljanja fizičkih prepreka i signalizacije, neophodno kontinuirano raditi i na edukaciji stanovništva.  Što se tiče konkretnih radova tokom ove godine, nadležno opštinsko Odjeljenje planira postavljanje vibracionih traka u pojedinim ulicama gdje je povećana frekvencija vozila i oko škola, kao i obnovu postojeće signalizacije širom Gradiške. Osnov aktivnosti u saradnji sa Policijskom stanicom za bezbjednost saobraćaja, AMD Gradiška i agencijom za bezbjednost saobraćaja činiće edukacija stanovništva sa ciljem poboljšanja cjelokupnog stanja u ovoj oblasti.

Info+ kablovski kanal