Vremenska prognoza

sreda, 04 mart 2015 14:09

Maloljetnička delikvencija u Gradišci

Prema podacima Policijske stanice u Gradišci u prošloj godini došlo je do smanjenja broja krivičnih djela koja su počinili maloljetnici u odnosu na 2013. godinu. Statistički gledano, u ovom periodu došlo je do pada maloljetničke delikvencije po ovom osnovu.

Maloljetnička delikvencija u Gradišci

- U 2014. godini na području opštine Gradiška evidentirano je 442 krivična djela od čega su maloljetnici počinili 19 krivičnih djela što u procentu iznosi 4,30%.  U prošloj godini imamo prijavljenih 18 počinilaca krivičnih djela dok smo u 2013. godini imali 20, tako da je došlo do manjeg smanjenja odnosno za 10%. U prošloj godini evidentirano je 19 krivičnih djela koja su počinila maloljetnici dok je taj broj 2013. godine iznosio 38. To govori da imamo smanjenja broja krivičnih djela za 50%- rekao je Bojan Škorić, zamjenik komandira za poslove kriminaliteta u Policijskoj stanici u Gradišci. U Centru za socijalni rad smatraju da brojke ne umanjuju značaj ovog problema. Uzimajući u obzir broj izvršenih djela koja su počinili maloljetnici u poslednjih nekoliko godina, u Centru kažu da situacija nije puno bolja.  Počinioci su najčešće uzrasta od 14 do 18 godina kod kojih još uvijek nije završen razvoj u psihičkom, fizičkom i socijalnom smislu. –To je period kada djeca napuštaju djetinjstvo a još nisu ušli u svijet odraslih. Radi se o nezrelim osobama koje odlikuje nemogućnost kontrole emocija u odnosu na socijalne zahtjeve. Takva djeca su asocijalna, ne poštuju autoritet, prkosni su, inate se, neposlušna su, impulsivni su i slično- rekla je Stojanka Petrić, referent za maloljetničku delikvenciju u Centru za socijalni rad Gradiška. Maloljetnici se najčešće pojavljuju kao izvršioci krivičnih djela protiv imovine. U Centru za socijalni rad djeca koja su došla u sukob sa zakonom prolaze određen tretman. Petrićeva je naglasila da se u oko 10 posto slučajeva maloljetnici  pojavljuju kao ponovni izvršioci krivičnih djela. To su lica koja potiču iz disfunkcionalnih porodičnih prilika gdje se djeci toleriše kasno ostajanje u noć, tuča, uzimanje alkohola, narkotika i slično. 

Info+ kablovski kanal