Vremenska prognoza

četvrtak, 03 oktobar 2013 14:01

Jubilej socijalno-pedagoških životnih zajednica

Centar za socijalni rad Gradiška obilježio je 10 godina od osnivanja socijalno pedagoških životnih zajednica kao alternativnog oblika zbrinjavanj adjece bez roditeljskog staranja. Predstvanici lokalne vlasti, škola i drugih javnih ustanova prisustvovali su prezentaciji rada ovih zajednica nakon čega su okupljeni posjetili mališane i njihove staratelje.

Jubilej socijalno-pedagoških životnih zajednica

SPŽZ osnovane su zahvaljujući donacijama humanitarnih organizacija, ali u sam rad i finansiranje uključena je i lokalna vlast.  Činjenica da obilježavaju 10.godinu postojanja pokazuje uspjeh projekta kao i njegov značaj za djecu koja ostanu bez roditeljskog staranja. Za takav uspjeh , osim saradnika i svih koji ima pomažu, najveću zaslugu imaju staratelji;  ljudi koji im pružaju brigu, zaštitu, emocionalnu sigurnost, podršku, a prije svega ljubav i toplinu porodičnog doma. Djeca su zahvalana njima, a oni svima koji im svakodnevno  pružaju podršku. U starateljskim kućama  u Gradišci od 2003.godine do danas ukupno je bilo zbrinuto 30 djece. Trenutno sa starateljima i njihovim prvobitnim porodicama živi 14 mališana. Djeca u zajednicama borave sve dok se školuju, tačnije do osamostaljivanja ali u njima i nakon toga uvijek imaju porodicu.

Info+ kablovski kanal