Vremenska prognoza

sreda, 17 april 2019 14:23

Invalidi rada traže pravo na invalidninu

O izjednačavanju prava invalida rada na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje, kategorizaciju invalida rada u skladu sa važećim propisima i mogućnost ostvarenja prava na ličnu invalidninu govorilo se na sjednici Skupštine Saveza invalida rada koja je održana u Gradišci.

Invalidi rada traže pravo na invalidninu

“To su naši najveći problemi i prioritetne aktivnosti republičkog Saveza sa kojim se svi zajedno nastojimo izboriti” rekao je predsjednik gradiškog Saveza Jovo Zeljković.

 “Savez invalida rada RS podnio je incijative za izmjene i dopune zakona o penzijsko invalidskom osiguranju i zakona o socijalnoj zaštiti koje se odnose na uvođenje stečenog prava invalida rada, a to je povrat naknade za tjelesno oštećenje za sve invalide rada” rekla je Milka Jović, predsjednik Saveza invalida rada RS.

Milka Jović pohvalila je rad gradiškog Saveza kao i lokalne uprave koja kako je rekla ima razumijevanja za ovu populaciju i izdvaja sredstva za rad ove oragnizacije.

Na ovoj sjednici Skupštine Saveza invalida rada je između ostalog razmatran i usvojen plan rada za prošlu ali i ovu godinu, kao i finansijski izvještaji.Nakon toga održana je izborna Skupština Saveza na kojoj za predsjednika ponovo izabran Jovo Zeljković.

Info+ kablovski kanal