Vremenska prognoza

sreda, 19 februar 2014 14:58

Insekti mogu prenositi zarazne bolesti

Iako dolazak proljeća, i početak jeseni većinu ljudi veseli, gotovo svi bi se složili da im uživanje u to doba godine kvare razni insekti.

Insekti mogu prenositi zarazne bolesti

Osim kod boravka u prirodi, dosadni komarci, muhe, žohari stvaraju nam probleme i kod unutrašnjih prostora.S toga se u cilju suzbijanja insekata provodi dezinsekcija. Najširu primjenu ima u poljoprivredi, zatim u industriji posebno prehrambenoj ali i u zdravstvu. U toj oblasti dezinsekcija predstavlja mjeru zašite od pojave i širenja nekih zaraznih bolesti u čijem prenosu učetvuju pojedine vrste insekata. „U gamižuće insekte ubrajamo uši, a poznato je da prenose pjegavi tifus. Tu spadaju krpelji koji izazivaju lajmsku bolest, zatim buhe koje prenose kugu, a u grupu gamižući insekata spadaju mravi i žohari.Druga grupa su leteći insekti kao što su muhe koje mogu prenijeti crijevne zarazne bolesti. U istu grupu spadaju komarci koji učestvuju u prenosu malarije“ kaže prim. dr Bogdan Milenković, načelnik Higijensko epidemiološke službe.

Prema Zakonu o zašiti od zaraznih bolesti svi vlasnici objekata u kojima se vrši proizvodnja skladištenje gotovih namirnica obavezni su da rade kontinuiranu dezinsekciju. Ta mjera ako se radi o manjem prostoru može se primijeniti individualno ili uz angažovanje ustanova koje su ovlaštene za to kao što je Higijensko epidemiološka služba gradiškog Doma zdravlja. Najvažnija metoda u suzbijanju insekata je pravilno održavanje lične higijene. Tu postoje i drugi načini kao što je upotreba električnih aparata, hemijskih sredstava insekticida. Za individualnu kućnu upotrebu doktor Milenković preporučio je korištenje piretrinskih preparata, jer nisu štetni za ljude i domaće životinje te se mogu lako primjenjivati.

Info+ kablovski kanal